Kullanım Koşulları

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Hizmetler Delta 8 Studio LTD tarafından sağlanır. Hizmetlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyun.

Bu belge Delta 8 Studio uygulamalarından herhangi birini kullanmaya başlama zamanınız farketmeksizin, kullanmaya başladığınız andan itibaren bu Kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz.
Hizmetlerimiz çok çeşitli olduğundan bazen ek şartlar uygulanabilir. Ek şartlar ilgili Hizmetlerle birlikte sağlanır ve bu Hizmetleri kullanmanız halinde bizimle yaptığınız sözleşmenin de birer parçası haline gelir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ve hizmetlerle ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Yayın tarihi: 10.10.2020

1. Sorumluluklar

1.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. Kullanıcı, sitenin ve uygulamaların kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak ve/veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
1.4. Kullanıcı, uygulamalar içindeki faaliyetlerinde, uygulamaların herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda iligili hizmetin yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
1.5. Sitenin ve uygulamaların üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu, site ve hizmetlerde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları firma işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu, uygulamaların kullanılması veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de ve uygulamalarda yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin ve uygulamalarının bütünü veya bir kısmı diğer bir başka bir projede izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site ve uygulamalar üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. taraf kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Firma’nın sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Kayıt ve Güvenlik

4.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, uygulamalardaki, sitedeki ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

5. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

5.1. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

6. Şartların değişmesi ve geçerliliğini yitirmesi

6.1. Firma, dilediği zaman sitede ve uygulamalarda sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren ya da belge başında belirtilen tarihten itibaren geçerli olacaktır.

6.2. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
6.3. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7. Garanti Sunma Reddi

7.1. İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER 'OLDUĞU GİBİ' VE 'MÜMKÜN OLDUĞU' TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

8. Zarardan korunma

8.1. Kullanıcı, kendi gücü ve kaynaklarıyla, kullanıcının hizmeti kullanırken gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili olarak üçüncü tarafların tüm ve her türlü itiraz, dava ve/veya şikayetlerine karşı Delta 8 Studio'yu, Delta 8 Studio'nun bağlı şirketlerini, çalışanlarını ve sözleşme taraflarını korumayı ve ayrıca bu tür itiraz, dava ve/veya şikayetler dolayısıyla meydana gelebilecek her türlü zarar ve harcamaların tazminini (dayanaklı mahkeme masrafları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) taahhüt etmektedir.

9. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık çözümü

9.1. Bu Şartlar (bunların geçerliliği, uygulanması ve feshi ile ilgili her türlü konular dahil), hükümlerin çatışması konusundaki düzenlemeleri dikkate alınmaksızın, Türkiye hukukuna göre düzenlenir ve yorumlanır. İşbu Şartlardan veya onlarla ilgili olarak anlaşmazlığın meydana gelmesi durumunda, Taraflar böyle bir anlaşmazlığı uygulanabilir yasalara uygun olarak anlaşmazlığı yetkili mahkemeye taşırlar. Yukarıda belirtilenlere rağmen, İşbu şartlardaki hiçbir hüküm, herhangi bir ülkenin yetkili mahkemesinde geçici tedbirler (veya benzeri acil koruma önlemleri) talep etmesini yasaklıyor olarak yorumlanamaz.

Global Player
Delta offers Turkey's mobile technology to the world and makes Turkey proud.

Turkey's technology in more than 100 countries!

map
Contact

E-mail: [email protected]

Naim Suleymanoglu Street, Efeler, Aydin, Turkey

Research Lab

Help our team and solution partners research and develop by completing questionnaires.
* Polls can sometimes include rewards.

Take Surveys
Feedback

You can contribute to the development of our support team by informing us of your satisfaction rate in your meeting with our customer representative.

Feedback
<